Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
L-Erbgħa, 21 ta' Frar 2018
Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar; u, għalkemm fl-għoli, jagħraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi fl-għali, inti tħarisli ħajti … Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa’ għal dejjem. Salm 138


 

Links

Links ma' għaqdiet tal-Parroċċa

Grupp Armar Festa Banda Kunċizzjoni
L-Abbatini tal-Parroċċa  

Links ma' Websites ta' għaqdiet u istituzzjonijiet Ħamruniżi

Kunsill Lokali  
Hamrun Spartans FC Hamrun Liberty

Links ma' Websites Kattoliċi

Korsijiet ta' Formazzjoni Pastorali fl-2012-2013
Magzine Flimkien Quddies fid-Djoċesi
Website interesanti għat-tfal
Id-Divorzju f’pajjizna - Għall-Agħar MHUX Għall-Aħjar
The Act of Marriage - Website tal-Knisja fil-Polonja.
Ċentru Vokazzjonijiet Djoċsani           Vokazzjoni.blog
Il-Gens illum - on line
Djoċesi ta' Malta Djoċesi ta' Għawdex
Il-Vatikan Ta' Pinu, Għawdex
ZENIT EWTN
Talba ta' kuljum Patrijiet Franġiskani
Catholics Come Home! Kant Gregorjan
Site Kattolika kbira Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta  
Merry Christmas  
A A

Hosting courtesy of amicode.com