Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
Is-Sibt, 23 ta' Ġunju 2018
Dawramejt inti tħaddanni, u tqegħedli idek fuqi. L-għerf tiegħek tal-għaġeb, ma nwassalx għalih; għoli wisq, u ma nlaħħaqx miegħu. Salm 139


 

Agħtihom Mulej il-Mistrieħ ta’ Dejjem

Ara www.inmemoriam.com.mt

1 ta' Novembru, 2017

Bellizzi Pauline

31 ta' Ottubru, 2017

Camilleri Jason

27 ta' Ottubru, 2017

Muscat Carmelina

21 ta' Ottubru, 2017

Watson Carmen

18 ta' Ottubru, 2017

Vella Anthony

14 ta' Ottubru, 2017

Muscat Theresa

12 ta' Ottubru, 2017

Debattista Alfred

19 ta' Settembru, 2017

Vella Danny

19 ta' Settembru, 2017

Scerri Giuseppe

15 ta' Settembru, 2017

Abela Francis

4 ta' April, 2017

Forozanoeh Yvonne

11 ta' Awissu, 2017

Atkins Luigia

30 ta' Gunju, 2017

Azzopardi Josephine

31 ta' Mejju, 2017

Azzopardi Antoinette

26 ta' Lulju, 2017

Mifsud Giuseppe

22 ta' Gunju, 2017

Buttigieg Giovanna

1 ta' Awissu, 2017

Grima Maria Anna

28 ta' Gunju, 2017

Fenech Evelyn

19 ta' Gunju, 2017

Pisani Ernest

19 ta' Gunju, 2017

Sammut Josephine

19 ta' Gunju, 2017

Mizzi Carmena

5 ta' Gunju, 2017

Grima Maria

1 ta' Gunju, 2017

Cassar Maria Stella

31 ta' Mejju, 2017

Muscat Mary Bridget

28 ta' Mejju, 2017

Micallef Mary

31 ta' Mejju, 2017

Calleja Paul

28 ta' Mejju, 2017

Grech Victor

25 ta' Mejju, 2017

Cordina Lucy

15 ta' Mejju, 2017

Grech Mary Rose

29 ta' April, 2017

Cassar Teresa

26 ta' April, 2017

Cardona Therese

14 ta' April, 2017

Scicluna Melchisedek

31 ta' Marzu, 2017

Darmanin Giuseppa

24 ta' Marzu, 2017

Brincat Joseph

19 ta' Marzu, 2017

Pace Mario

12 ta' Marzu, 2017

Farrugia Antionia

25 ta' Jannar, 2017

Bonnici Georgina

31 ta' Dicembru, 2016

Frendo Mary

15 ta' Frar, 2017

Blundell Walter

13 ta' Frar, 2017

Demanuele Frank

11 ta' Frar, 2017

Falzon Antonia

7 ta' Frar, 2017

Spiteri Joseph

2 ta' Frar, 2017

Falzon Carmela

27 ta' Jannar, 2017

Aquilina Joseph

26 ta' Jannar, 2017

Muscat Mary

27 ta' Jannar, 2017

Pace Josephine

24 ta' Jannar, 2017

Theuma Joseph

15 ta' Jannar, 2017

Cauchi Joseph

14 ta' Jannar, 2017

Mifsud Francesca-Saveria

14 ta' Jannar, 2017

Zerafa Maria

7 ta' Jannar, 2017

Pisani Anthony

1 ta' Jannar, 2017

Zammit Sr. Lorenza

21 ta' Dicembru, 2016

Sammut Dolores

13 ta' Dicembru, 2016

Galea Carmela

7 ta' Dicembru, 2016

Briffa Dorianne

2 ta' Dicembru, 2016

Debattista Gaetano

28 ta' Novembru, 2016

Spiteri Anna

16 ta' Novembru, 2016

Zerafa Paola

5 ta' Novembru, 2016

Zammit Barry Christopher

22 ta' Ottubru, 2016

Cassar Emanuel

16 ta' Ottubru, 2016

Vella Valentina

14 ta' Ottubru, 2016

Micallef Giovanna

13 ta' Ottubru, 2016

Spiteri Albina

7 ta' Ottubru, 2016

Grech Anthony Rev.

4 ta' Ottubru, 2016

Bugeja Carlo

22 ta' Settembru, 2016

Sciberras Mary

19 ta' Settembru, 2016

Chappell Evellina

10 ta' Settembru, 2016

Francica Vincent

21 ta' Awissu, 2016

Vella Anthony

28 ta' Awissu, 2016

Borg Joseph

27 ta' Lulju, 2016

Grima Ersilia

21 ta' Lulju, 2016

Genovese Rita

21 ta' Lulju, 2016

Bartolo Bernardette

11 ta' Lulju, 2016

Cardona Rosaria

9 ta' Lulju, 2016

Mamo Carmen

7 ta' Lulju, 2016

Vella Maria Stella

8 ta' Lulju, 2016

Sciberras John

4 ta' Lulju, 2016

Debattista Saverio

30 ta' Gunju, 2016

Pirrone John

5 ta' Gunju, 2016

Fenech Emily

20 ta' Mejju, 2016

Borg Stephen

12 ta' Mejju, 2016

Sacco Giuseppe

4 ta' Mejju, 2016

Naudi Joseph

15 ta' April, 2016

Falzon Paul

16 ta' April, 2016

Borg Leonidovna Margerita

7 ta' April, 2016

Taliana Giovanna

4 ta' April, 2016

Gauci Gaetana

31 ta' Marzu, 2016

Attard Anthony

26 ta' Marzu, 2016

Cuschieri Elizabeth

17 ta' Marzu, 2016

Borg Kalcidon

13 ta' Marzu, 2016

Pace Alfred

12 ta' Marzu, 2016

Debono Mary

4 ta' Marzu, 2016

Xerri Maria

19 ta' Frar, 2016

Busuttil Maria Concetta

3 ta' Frar, 2016

Calafato Francesca

23 ta' Jannar, 2016

Baldacchino Maria Stella

20 ta' Jannar, 2016

Cutajar Esther

13 ta' Jannar, 2016

Carabott Salvatore

10 ta' Jannar, 2016

Warren Malcolm

16 ta' Dicembru, 2015

Bartolo Salvino

6 ta' Dicembru, 2015

Vella Francesco Saverio

5 ta' Dicembru, 2015

Carbonaro Connie

19 ta' Dicembru, 2015

Mangion Mario

21 ta' Dicembru, 2015

Camilleri Brennan Georgina

4 ta' Ottubru, 2015

Curran George

1 ta' Ottubru, 2015

Mifsud Carmela

28 ta' Settembru, 2015

Mifsud Paul

21 ta' Settembru, 2015

Buttigieg Angelo

15 ta' Awissu, 2015

Cauchi Maria Victoria Sr. Ilda

8 ta' Awissu, 2015

Vassallo Alfred

2 ta' Awissu, 2015

Debattista Tereza Carmela

1 ta' Awissu, 2015

Delia Guzeppi

26 ta' Lulju, 2015

Grech Concetta

14 ta' Lulju, 2015

Camilleri Rita

18 ta' Lulju, 2015

Micallef Carmelina

12 ta' Lulju, 2015

Buttigieg Dolores Sr. Maria Terezina

8 ta' Lulju, 2015

Walker Amy

30 ta' Gunju, 2015

Grech Longino

26 ta' Gunju, 2015

Cassar Costantino

20 ta' Gunju, 2015

Vella Paul

21 ta' Gunju, 2015

Attard Carmelo

20 ta' Gunju, 2015

Vella Alfred

20 ta' Gunju, 2015

Aquilina Emilia

17 ta' Gunju, 2015

Micallef Carmela

3 ta' Gunju, 2015

Calleja Carmelo

17 ta' Mejju, 2015

Muscat Guzeppa

27 ta' April, 2015

Falzon John Mary

12 ta' April, 2015

Zampa Tereza

11 ta' April, 2015

Sacco Anthony

17 ta' Marzu, 2008

Cassar Alfred

17 ta' Marzu, 2015

Mifsud Frances

13 ta' Marzu, 2015

Camilleri Frank

5 ta' Marzu, 2015

Scerri Angelo

9 ta' Marzu, 2015

Calleja Carnelo

5 ta' Marzu, 2015

Azzopardi Carmen

19 ta' Frar, 2015

Spiteri Martin

18 ta' Frar, 2015

Zammit Antonia

15 ta' Frar, 2015

Brincat Mary

17 ta' Frar, 2015

Mintoff Rita

9 ta' Frar, 2015

Seguna Emanuela

31 ta' Jannar, 2015

Casha Lorenzo

28 ta' Jannar, 2015

Balzan Mary

25 ta' Jannar, 2015

Borg Vincent

23 ta' Jannar, 2015

Hili Margaret

18 ta' Jannar, 2015

Theuma Carmela

15 ta' Jannar, 2015

Borg Vincenzo

9 ta' Jannar, 2015

Grima Alfred

9 ta' Jannar, 2015

Busuttil Maria

7 ta' Jannar, 2015

Debono Charles

7 ta' Jannar, 2015

Grech Avertano

7 ta' Jannar, 2015

Coleiro Joseph

4 ta' Jannar, 2015

Galea Victor

4 ta' Jannar, 2015

Pisani Robert

23 ta' Dicembru, 2014

Chetcuti Dolores

19 ta' Dicembru, 2014

Rossi Enrico

19 ta' Dicembru, 2014

Refalo Joseph

14 ta' Dicembru, 2014

Jones Giuseppe

12 ta' Dicembru, 2014

Vella Maria Andreana

6 ta' Dicembru, 2014

Demanuele Kayden

6 ta' Dicembru, 2014

Sammut Doris

28 ta' Novembru, 2014

Vella Giovanna

24 ta' Novembru, 2014

Zammit Giuseppe

23 ta' Novembru, 2014

Camilleri Alfred

20 ta' Novembru, 2014

Barbara Dolores

10 ta' Novembru, 2014

Chircop Rosaria Maria

3 ta' Novembru, 2014

Farrugia Caterina

1 ta' Novembru, 2014

Urry Carmelo

21 ta' Ottubru, 2014

Galea Paul

6 ta' Ottubru, 2014

Spiteri Amabile

30 ta' Settembru, 2014

Falzon Anthony

27 ta' Settembru, 2014

Tanti Carmela

23 ta' Settembru, 2014

Cachia Anthony

29 ta' Awissu, 2014

Grech Jane

13 ta' Awissu, 2014

Mifsud Bonnici Antoinette

12 ta' Awissu, 2014

Montebello Carmelo

9 ta' Awissu, 2014

Gatt Vincenzo

7 ta' Awissu, 2014

Sciberras Sr. Maria Rita

3 ta' Awissu, 2014

Spiteri Dolores

17 ta' Lulju, 2014

Farrugia Elvira

30 ta' Gunju, 2014

Bezzina Antonio

26 ta' Frar, 2014

Camilleri Maria Carmela

29 ta' Gunju, 2014

Sultana Raffaela

14 ta' Gunju, 2014

Magri Georgina

10 ta' Gunju, 2014

Tanti Maria

6 ta' Gunju, 2014

Borg Carmela

3 ta' Gunju, 2014

Borg Carmelo

24 ta' Mejju, 2014

Curran Charlie

5 ta' Mejju, 2014

Cordina Spiro

28 ta' April, 2014

Busuttil Filippa

11 ta' April, 2014

Mangion Silvio

10 ta' April, 2014

Zarb Alfred

5 ta' April, 2014

Cacciattolo Emanuel

3 ta' April, 2014

Micallef Giuseppe

25 ta' Marzu, 2014

Sciberras Maria Dolores

19 ta' Marzu, 2014

Debattista Louis

18 ta' Frar, 2014

Darmanin Albert

14 ta' Frar, 2014

Hampton Peter

12 ta' Frar, 2014

Mifsud Stella

9 ta' Frar, 2014

Debono Pierre

3 ta' Frar, 2014

Loftus Theresa

5 ta' Frar, 2014

Storace Albert

29 ta' Jannar, 2014

Mizzi Paul

23 ta' Jannar, 2014

Spiteri Mary

13 ta' Jannar, 2014

Attard Lilian

11 ta' Jannar, 2014

Micallef Mario

8 ta' Jannar, 2014

Debattista Anthony

8 ta' Jannar, 2014

Vella Patri Antonio OFM

5 ta' Jannar, 2014

Camilleri Alfred

5 ta' Jannar, 2014

Fenech Georgina

1 ta' Jannar, 2014

Loftus Carmelo

28 ta' Dicembru, 2013

Barbara Joseph

25 ta' Dicembru, 2013

Caruana Emanuel

14 ta' Dicembru, 2013

Attard Carmelo

17 ta' Novembru, 2013

Aquilina Maria Carmela

22 ta' Novembru, 2013

Scicluna Igor

10 ta' Novembru, 2013

Cardona Martin

11 ta' Novembru, 2013

Mifsud Veronica

3 ta' Novembru, 2013

Delia Antonia

4 ta' Novembru, 2013

Falzon Joseph Mary

25 ta' Ottubru, 2013

Fenech Lorenza

20 ta' Ottubru, 2013

Said Rosaria

17 ta' Ottubru, 2013

Attard Salvatore

4 ta' Ottubru, 2013

Mangion Paul

20 ta' Settembru, 2013

Attard Marie Anna

18 ta' Settembru, 2013

Briffa Josephine

17 ta' Settembru, 2013

Axiaq Antonia

5 ta' Settembru, 2013

Anastasi Mary Anne

10 ta' Awissu, 2013

Preca Giorgio

5 ta' Awissu, 2013

Buttigieg Vincenza

4 ta' Awissu, 2013

Attard Mary Frances

1 ta' Awissu, 2013

Almerigo Anthony

1 ta' Awissu, 2013

Farrugia Saviour

22 ta' Lulju, 2013

Borg Bonaci Phyllis

22 ta' Lulju, 2013

Grima Emanuel

14 ta' Lulju, 2013

Pace Josephine

13 ta' Lulju, 2013

Farrugia Maria Anna

11 ta' Lulju, 2013

Frantz Maria

9 ta' Lulju, 2013

Cassar Catherine

31 ta' Mejju, 2013

Darmanin Lucrezja

29 ta' Mejju, 2013

Felice Fortunata

27 ta' Mejju, 2013

Agius Cutajar Mary

20 ta' Mejju, 2013

Dimech Zaren

20 ta' Mejju, 2013

Brincat Stephen

12 ta' Mejju, 2013

Farrugia Guzeppa

1 ta' Mejju, 2013

Barbara Giorgia

27 ta' April, 2013

Montfort William

18 ta' April, 2013

Galea Paul Patri Benjamin OFM

4 ta' April, 2013

Meilak Joseph Patri Peter Paul OFM

17 ta' April, 2013

Briffa Theresa

13 ta' April, 2013

Tabone Josephine

7 ta' April, 2013

Mallia Paul

30 ta' Marzu, 2013

Hili Joseph

29 ta' Marzu, 2013

Buontempo Mario

24 ta' Marzu, 2013

Portelli Juliet

10 ta' Marzu, 2013

Haber Raymond

5 ta' Marzu, 2013

Grech Joseph

24 ta' Frar, 2013

Vella Theresa

19 ta' Frar, 2013

Belli John

13 ta' Frar, 2013

Cauchi John

25 ta' Jannar, 2013

Spiteri Guzeppa

24 ta' Jannar, 2013

Spiteri Emanuela

24 ta' Jannar, 2013

Briffa Mary

20 ta' Jannar, 2013

Briffa Annunzjata

13 ta' Jannar, 2013

Grima Carmela

14 ta' Jannar, 2013

Zammit Josephine

7 ta' Jannar, 2013

Mizzi Giovanna

28 ta' Dicembru, 2012

Bugeja Egidio

18 ta' Dicembru, 2012

Coppola Alfred

10 ta' Dicembru, 2012

Cacciattolo Annette

22 ta' Novembru, 2012

Mangion Mary

19 ta' Novembru, 2012

Camilleri Angela

23 ta' Ottubru, 2012

Calleja Rita

8 ta' Ottubru, 2012

Agius Charles

5 ta' Ottubru, 2012

Pace Joseph

17 ta' Settembru, 2012

Pace Carmela

14 ta' Settembru, 2012

Buhagiar Joseph

15 ta' Settembru, 2012

Zammit Giovanni

25 ta' Awissu, 2012

Psaila Vincenza

13 ta' Awissu, 2012

Spiteri Dolores

11 ta' Awissu, 2012

Ellul Emanuela

7 ta' Awissu, 2012

Vella George

31 ta' Lulju, 2012

Farrugia Sr. Mary Louisa

25 ta' Lulju, 2012

Avallone Raymond

19 ta' Lulju, 2012

Camilleri Giuliano

12 ta' Lulju, 2012

Mallia Carmelo

1 ta' Lulju, 2012

Bonello Bartolomea

16 ta' Gunju, 2012

Azzopardi Joseph

4 ta' Gunju, 2012

Barbara John

8 ta' Mejju, 2012

Saliba Alfred

29 ta' April, 2012

Degiorgio Bette

25 ta' April, 2012

Mintoff Giovanni

11 ta' April, 2012

Buttigieg Carmen

17 ta' Marzu, 2012

Hili Rosario

8 ta' Marzu, 2012

Anastasi Francesco

8 ta' Marzu, 2012

Zahra Pauline

7 ta' Marzu, 2012

Mifsud Annunziata

2 ta' Marzu, 2012

Genovese Antonia

1 ta' Marzu, 2012

Cremona Sina

23 ta' Frar, 2012

Camenzuli Carmelina

22 ta' Frar, 2012

Attard Maria

19 ta' Frar, 2012

Baldacchino Borg Mary

16 ta' Frar, 2012

Brincat Rose

31 ta' Jannar, 2012

Vella Annetta

29 ta' Dicembru, 2011

Bugeja Marija

19 ta' Dicembru, 2011

Camilleri Primo

17 ta' Dicembru, 2011

Spadaro Francis Saviour

3 ta' Dicembru, 2011

Tonna Victor

2 ta' Dicembru, 2011

Darmanin Anthony

1 ta' Dicembru, 2011

Santucci Maria Victoria

25 ta' Novembru, 2011

Santucci Vincenzo

12 ta' Novembru, 2011

Vella Giovanna Antida

19 ta' Ottubru, 2011

Sammut Alfonso

18 ta' Ottubru, 2011

Cassar Rose

2 ta' Ottubru, 2011

Formosa Francesco

22 ta' Settembru, 2011

Borg Georgina

20 ta' Settembru, 2011

Mercieca Paul

9 ta' Settembru, 2011

Taliana Dominic

2 ta' Settembru, 2011

Grech Emanuel

9 ta' Awissu, 2011

Spiteri Joseph

26 ta' Lulju, 2011

Gauci Rita

21 ta' Lulju, 2011

Bartolo Maria

21 ta' Lulju, 2011

Sciberras Anthony

5 ta' Lulju, 2011

Azzopardi Vincent

29 ta' Gunju, 2011

Caruana Edward

19 ta' Gunju, 2011

Abela Rita

18 ta' Gunju, 2011

Fenech Eugenio

18 ta' Gunju, 2011

Brincat Oliver

17 ta' Gunju, 2011

Demanuele Vittoria

17 ta' Gunju, 2011

Mercieca Vincent

15 ta' Gunju, 2011

Carbonaro Alfred

11 ta' Gunju, 2011

Schembri Martha

6 ta' Gunju, 2011

Borg Elvira

2 ta' Gunju, 2011

Spiteri Victor

29 ta' Mejju, 2011

Mifsud Antonia

29 ta' Mejju, 2011

Spiteri Iris

26 ta' Mejju, 2011

Sacco Emilia

19 ta' Mejju, 2011

Falzon Rita

15 ta' Mejju, 2011

Giuliano Mary Rose

8 ta' Mejju, 2011

Galea Fortunata

10 ta' April, 2011

Muscat Antoinette

8 ta' April, 2011

Bajada Anthony

4 ta' April, 2008

Sultana Colagio

31 ta' Marzu, 2011

Zammit George

20 ta' Marzu, 2011

Vella Philip

10 ta' Marzu, 2011

Sultana Catherine

12 ta' Marzu, 2011

Farrugia Salvatore

11 ta' Marzu, 2011

Grima Joseph Paul

8 ta' Marzu, 2011

Debono George

13 ta' Frar, 2011

Bajada Carmela

27 ta' Jannar, 2011

Borg Joseph

24 ta' Jannar, 2011

Busuttil Francesco

20 ta' Jannar, 2011

Plum Carmela

18 ta' Jannar, 2011

Zerafa Michael

17 ta' Jannar, 2011

Ciancio Virgilio Dario

2 ta' Jannar, 2011

Debattista Josephine

29 ta' Dicembru, 2010

Buttigieg Doris

27 ta' Dicembru, 2010

Calleja Mary

27 ta' Dicembru, 2010

Magri Maria

18 ta' Dicembru, 2010

Buttigieg Carmen

1 ta' Dicembru, 2010

Bonnici John

24 ta' Novembru, 2010

Tonna Marica

16 ta' Novembru, 2010

Farrugia Josephine

5 ta' Novembru, 2010

Caruana Vincent

29 ta' Ottubru, 2010

Harmsworth George

26 ta' Ottubru, 2010

Attard Lawrence

21 ta' Ottubru, 2010

Pace Anthony

19 ta' Ottubru, 2010

Saetta Doris

18 ta' Ottubru, 2010

Mallia Gejtu

29 ta' Gunju, 2009

Borg Rose

28 ta' Dicembru, 2009

Micallef Paul

26 ta' Lulju, 2010

Galea John

24 ta' Lulju, 2010

Calleja Joseph

7 ta' Gunju, 2009

Osmond Herbert

23 ta' Mejju, 2009

Azzopardi Emanuel

10 ta' Frar, 2009

Grima Carmelo

9 ta' Frar, 2009

Vassallo Tessie

20 ta' Dicembru, 2008

Baldacchino George

13 ta' Ottubru, 2010

Attard Spira

12 ta' Ottubru, 2010

Bonello Carmena

15 ta' Settembru, 2010

Aquilina Agnes

11 ta' Settembru, 2010

Mallia Emanuel

7 ta' Settembru, 2010

Busuttil Margherita

27 ta' Awissu, 2010

Agius Jesmond

5 ta' Awissu, 2010

Sultana Dolores

15 ta' Lulju, 2010

Delmar Maria

16 ta' Lulju, 2010

Grech Anne

7 ta' Lulju, 2010

Mifsud Ronald

9 ta' Lulju, 2010

Azzopardi Rosianne

2 ta' Lulju, 2010

Camilleri Edward

27 ta' Gunju, 2010

Fenech Rose

23 ta' Gunju, 2010

Falzon Bernardette

17 ta' Gunju, 2010

Galea Spiru

13 ta' Gunju, 2010

Bugeja Josephine

14 ta' Gunju, 2010

Said Anthony

27 ta' Mejju, 2010

Vella Anthony

21 ta' Mejju, 2010

Zerafa Carmelo

25 ta' April, 2010

Formosa Emanuel

27 ta' April, 2010

Linfield Rosaria

25 ta' April, 2010

Camilleri Guzeppa

30 ta' Marzu, 2010

Mallia Rita

15 ta' Marzu, 2010

Delia Maria Dolores

3 ta' Marzu, 2010

Borg Joseph

1 ta' Marzu, 2010

Spiteri Antonia

22 ta' Frar, 2010

Gauci Sr. Carmela Ersilia

13 ta' Frar, 2010

Schembri Anthony

6 ta' Frar, 2010

Bonavia Rosario

1 ta' Frar, 2010

Agius Lawrence

1 ta' Frar, 2010

Moses Grech

26 ta' Jannar, 2010

Zarb Elizabeth

24 ta' Jannar, 2010

Zerafa Charlie

23 ta' Jannar, 2010

Abela Sr. Maria Rosaria

16 ta' Jannar, 2010

Vella George

31 ta' Dicembru, 2009

Spiteri Joseph

18 ta' Novembru, 2009

Sciberras Edwin

17 ta' Novembru, 2009

Laus Victor

8 ta' Novembru, 2009

Cassar Manuel

31 ta' Ottubru, 2009

Scerri Albert

11 ta' Ottubru, 2009

Steer Dennis

1 ta' Ottubru, 2009

Azzopardi Leo

29 ta' Settembru, 2009

Borg Violet Mary

19 ta' Settembru, 2009

Pace Joseph

13 ta' Settembru, 2009

Grixti Paul Robert

12 ta' Settembru, 2009

Grech Charles

8 ta' Settembru, 2009

Sacco Joseph

6 ta' Settembru, 2009

Axisa Emanuela

2 ta' Settembru, 2009

Pulis Malcolm

28 ta' Awissu, 2009

Agius Josephine

27 ta' Awissu, 2009

Mallia Helen

8 ta' Awissu, 2009

Azzopardi Romeo

24 ta' Lulju, 2009

Bartolo Vincent

24 ta' Lulju, 2009

Briffa Gaetano

21 ta' Lulju, 2009

Bezzina Frans

19 ta' Gunju, 2009

Hili Mary

17 ta' Gunju, 2009

Troisi Pauline

18 ta' Gunju, 2009

Dimech Manuel

3 ta' Gunju, 2009

Drago Marcello

17 ta' April, 2009

Mifsud Salvu

17 ta' Marzu, 2009

Mizzi Vinċenza

15 ta' Marzu, 2009

Tonna Emmanuel

8 ta' Marzu, 2009

Spiteri Agnes

2 ta' Marzu, 2009

Cremona Diana

21 ta' Frar, 2009

Tanti Frances

21 ta' Frar, 2009

Piscopo Antonio

11 ta' Frar, 2009

Aquilina Margaret

11 ta' Frar, 2009

Lodge Gaetana

10 ta' Frar, 2009

Formosa Inez

6 ta' Frar, 2009

Sultana Paul

3 ta' Frar, 2009

Sammut Carmelo

26 ta' Jannar, 2009

Camilleri Guzeppi

21 ta' Jannar, 2009

Buttigieg John

9 ta' Jannar, 2009

Francica Duminka

6 ta' Jannar, 2009

Cassar Mary

6 ta' Jannar, 2009

Zammit Carmela

2 ta' Jannar, 2009

Bezzina Victoria

2 ta' Jannar, 2009

Fenech Doris

2 ta' Jannar, 2009

Scicluna Maria

21 ta' Dicembru, 2008

Nena Attard

14 ta' Dicembru, 2008

Marika Gatt

7 ta' Dicembru, 2008

Giuseppi Grima

29 ta' Novembru, 2008

Carmelo Ferriggi

23 ta' Novembru, 2008

Antoinette Muscat

14 ta' Novembru, 2008

Giovanna Vassallo

12 ta' Novembru, 2008

George Mangion

10 ta' Novembru, 2008

Carmel Busuttil

30 ta' Ottubru, 2008

Maria Carmela Migneco

28 ta' Ottubru, 2008

Paul Debattista

2 ta' Novembru, 2008

Joseph Borg

5 ta' Ottubru, 2008

Agnes Sant' Angelo

28 ta' Settembru, 2008

Albert Spiteri

27 ta' Settembru, 2008

Suor Alfonsina Refalo

31 ta' Awissu, 2008

Alfred Camilleri

19 ta' Awissu, 2008

Maria Bonnici

17 ta' Awissu, 2008

Carmelo Muscat

10 ta' Awissu, 2008

George Pace

8 ta' Awissu, 2008

Carmela Formosa

20 ta' Lulju, 2008

Anna Bugeja

19 ta' Lulju, 2008

Mary Schembri

13 ta' Lulju, 2008

George Pisani

27 ta' Gunju, 2008

Giovanna Farrugia

22 ta' Gunju, 2008

Joseph Formosa

21 ta' Gunju, 2008

Alfred Taylor

15 ta' Gunju, 2008

Joseph Aquilina

1 ta' Gunju, 2008

Richard Mallia

25 ta' Mejju, 2008

Maria Zammit

18 ta' Mejju, 2008

Raymond Gauci

4 ta' Mejju, 2008

Sr. Theresa Azzopardi

27 ta' April, 2008

Antoinette Borg

19 ta' April, 2008

Victor Naudi

19 ta' April, 2008

Lucia Camilleri

12 ta' April, 2008

Charles Camilleri
A A

Hosting courtesy of amicode.com