Bini tal-Parrocca

Loading image. Please wait
1
1 L-Eccelenza Tieghu Emmanuel Galea flimkien ma l-Assistenti Tieghu
2 Il-Parrinu, is-Sur Anthony Bezzina qieghed jiffirma
3 Il-Parrinu u Kavallier Anthony Theuma qieghed jiffirma
L-Ewwel gebla qabel ma tnizlet f’postha
Il-Bini tal-Knisja fl-ewwel Fazi tieghu
Dun guzepp Frendo. Ghen fil-bini strutturali tal-Knisja
Dun Edgar Vella flimkien mal-Bennejja
Il-Knisja qabel ma ssaqfet
Dun Edgar mal-Imghallem jaraw ix-xibka tal-gallerija ta’ l-Orgni
10
Mons Arcisoqf Mikiel Gonzi jiffirma il-parcmina li tqieghdet flimkien mal-ghadam tal-qaddisin martri fil-mensa ta’ l-artal
L-Ewwwel Purcissjoni ta’ Corpus Christi fl-1968 mmexxija minn Mons Matthew Chircop Kappillan ta’ San Gejtanu

.

Videos tal festa

.

.

.

.

.

.