Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
Il-Ħadd, 28 ta' Mejju 2017
Agħti widen, Mulej, għat-talba tiegħi, isma’ l-leħen ta’ l-ilfiq tiegħi. F’jum in-niket tiegħi nsejjaħlek, għax inti żgur tweġibni. Salm 87


 

 

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

Parroċċa Immakulata Kuncizzjoni
Uffiċju Parrokkjali Triq Manwel Magri
Hamrun
Telefon 21232643
Emails: Kappillan kunham@gmail.com
Ħinijiet ta' l-Uffiċċju:
It-Tnejn 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
L-Erbgħa 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
Il-Gimgħa  9.00 am– 10.00am
4.30pm – 5.45pm.
Is-Sibt 9.00am – 10.am