Immaculate Conception Parish Hamrun Parroċċa
Immakulata Kunċizzjoni

Ħamrun
Madonna Berikna
L-Erbgħa, 21 ta' Frar 2018
Kbir il-Mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar; u, għalkemm fl-għoli, jagħraf mill-bogħod. Jekk insib ruħi fl-għali, inti tħarisli ħajti … Il-Mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjieba tiegħek, Mulej, tibqa’ għal dejjem. Salm 138


 

 

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

Parroċċa Immakulata Kuncizzjoni
Uffiċju Parrokkjali Triq Manwel Magri
Hamrun
Telefon 21232643
Emails: Kappillan kunham@gmail.com
Ħinijiet ta' l-Uffiċċju:
It-Tnejn 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
L-Erbgħa 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm
Il-Gimgħa  9.00 am– 10.00am
4.30pm – 5.45pm.
Is-Sibt 9.00am – 10.am